Różnice miedzy naturalnym i syntetycznym

Różnice miedzy naturalnym i syntetycznym

Owoce i warzywa przeciw syntetykom.

Owoce i warzywa dostarczają stadników odżywczych, które wpływają na zmniejszenie ryzyka zachorowań i codziennie uzupełniają niezbędne organizmowi witaminy, minerały i kalorie. Znana jest budowa niektórych stadników wchodzących w skład warzyw i owoców, więc możemy je wytworzyć w sposób syntetyczny. Ale czy ich zażywanie zastąpi nam dietę naturalną?

Dzisiaj po wielu latach doświadczeń wiemy, że z pewnością nie. Zobaczmy to na przykładzie bardzo popularnej witaminy C i głośnego w świecie dietetyków beta karotenu.

Syntetyczną witaminę C produkujemy już od dawna, więc porównania efektów jej oddziaływania są najbogatsze. Badacze mają na przykład dowody na to, że ludzie spożywający owoce i warzywa bogate w witaminę C rzadziej zapadają na niektóre nowotwory niż ci, co zażywają syntetyczną witaminę C w tabletkach.

Dlaczego? Witamina C to nazwa kwasu askorbinowego. Nie ma różnicy między kwasem askorbinowym uzyskiwanym z cytryny, a kwasem askorbinowym wytworzonym chemicznie. Pod względem składu chemicznego jest on taki sam, jednakże wyniki badań w aspekcie zapobiegania nowotworom wykazują, że różnice są.

Czy wiesz, że:
Dziecko powinno zjadać dziennie 3 porcje produktów mlecznych, 2 porcje mięsa, 4 porcje warzyw i owoców, 4 porcje pieczywa jedna porcja to tyle łyżeczek do herbaty, ile lat ma dziecko.

Okazuje się, że decydujące znaczenie ma tu nie sam kwas w swej czystej postaci, ale składniki obecne obok niego w świeżych owocach i warzywach. Te dodatkowe składniki to bioflawonoidy i fenole obecne we wszystkich roślinach zawierających właśnie kwas as korbinowy. Związki te, oraz kilka innych, dla Których nie wymyślono jeszcze nazwy, są najprawdopodobniej tym dodatkiem, z powodu którego naturalna postać witaminy C działa skuteczniej i jej efekt profilaktyczny jest nieporównywalny z żadnym syntetykiem.

Wiele badań poświęcono też innemu składnikowi odżywczemu - beta-karotenowi. I w tym przypadku zwiększone zainteresowanie akurat tym składnikiem spowodowane zostało jego wpływem na obniżanie częstości występowania pewnych odmian nowotworów. Udało się uzyskać sztuczny betakaroten i wydawało się, że ta substancja (karotenoid, syntetyczny all-trans beta-karo-ten) może zostać magicznym lekiem zapobiegającym nowotworom. Jednakże w trakcie dalszych badań nastąpiło coś nieoczekiwanego - u osób otrzymujących ten syntetyczny lek nie zaobserwowano jego korzystnego wpływu. Co więcej, obserwacje sugerowały nawet, że nastąpiło zwiększenie zapadalności na nowotwory złośliwe, którym chciano zapobiegać. Po pewnym czasie okazało się, że w procesie syntezy uzyskuje się wyłącznie jeden izoter all-trans, natomiast w przyrodzie beta-karoten ma trzy pierwotne izomery.

Pierwszym wnioskiem jaki z tego można by wyciągnąć jest stwierdzenie, że be­ta-karoten naturalny przewyższa jego postać syntetyczną.

W ten sposób można by pominąć inny ważny aspekt. W przyrodzie beta-karoten obecny
jest nierozłącznie wraz z innymi karotenoidami. Są wśród nich alfa-karoten, luteina czy zeaksantyna. Nasuwa się zatem logiczne stwierdzenie, że podanie pojedynczego karotenoidu zupełnie nie spełnia swej roli, ponieważ nie współdziałają z nim pozostałe stadniki występujące w naturalnych warunkach. Tylko podawane razem spełniają swoja leczniczą rolę, znaną ludziom od setek lat.

Te dwa przykłady dowodzą, że na­tura oferuje nam produkt, którego nie da się zastąpić przez syntetyk.

Przy porównywaniu składników naturalnych z syntetycznymi należy wziąć pod uwagę również składniki wspomagające lub wręcz umożliwiające ich przyswajalność. Składniki te znajdują się w warzywach i owocach, natomiast brak ich w związkach uzyskiwanych syntetycznie.

Suplementacja polega właśnie na tym, że obejmuje cały zbiór składników występujących w przyrodzie, unikając ograniczania się tylko do polecania i stosowania pojedynczych witamin i składników mineralnych.

Nie wolno zapominać, że dodatki żywieniowe, nawet te naturalne, nigdy nie zastąpią prawidłowej diety oraz odpowiedniego stylu życia. Żadne witaminy, nawet w optymalnie obliczonych dawkach, nie zastąpią ruchu na świeżym powietrzu i higienicznego trybu życia. Nie łatwo też zniwelować szkód wynikających ze złych przyzwyczajeń. Nie istnieje również magiczny składnik zapewniający od­porność na choroby.

Najlepsze rezultaty w ratowaniu zdrowia, czy też utrzymaniu swojego organizmu w do­brej kondycji, można uzyskać łącząc suple­mentację diety ze spożywaniem całego sze­regu składników odżywczych obecnych w naturalnym pożywieniu.

Chociaż dodatki żywieniowe działają korzystnie, to jednak po­zostają tylko częścią całościowego programu zapobiegania chorobom.

Powyższy tekst napisano na podstawie opraco­wania Jima Lassitera, dyrektora Quality Control/Tech­nical and Regulatory Affairs w firmie Nutrilite TM.

Czy wiesz, że:

Spożyty pokarm pozostaje w żołądku średnio 2-3 godziny. Następnie przechodzi do jelita cienkiego, gdzie większość składników odżywczych jest wchłaniana. Proces ten trwa od 3 do 10 godzin, w czasie którego witaminy i składniki mineralne przenikają do krwiobiegu.

Brak komentarzy.

Zostaw komentarz