Przyswajalność składników odżywczych podstawą skuteczności preparatów witaminowych

Przyswajalność składników odżywczych podstawą skuteczności preparatów witaminowych

Przyswajalność to zdolność określo­nego składnika odżywczego do prze­nikania z przewodu pokarmowego do krwi. Na przyswajalność danej witaminy oraz czas, w jakim wchłania się ona do krwiobiegu, ma wpływ wiele czynników. Sześć z nich ma znaczenie zasadnicze dla przyswajalności.

Rodzaj składników użytych do produkcji dodatków żywieniowych.

Wiele witamin występuje w dwóch lub trzech aktywnych chemicznie formach, nato­miast związki mineralne rzadko występują w naturze samodzielnie. Przeważnie mają po­stać soli lub występują razem z innymi związ­kami. Od doboru odpowiednich substancji, będących źródłem witamin i składników mi­neralnych, zależy czas i ilość składników od­żywczych wchłanianych przez organizm.

Zawartość w produkcie in­nych składników.

W dodatkach żywieniowych, obok witamin i składników mineralnych, występują również inne substancje naturalne, które mają rozlicz­ne funkcje. Dzięki nim tabletki zachowują swoją konsystencję, rozpuszczają się w prze­wodzie pokarmowym i mogą zostać wchło­nięte do krwiobiegu. Niektóre substancje do­datkowe mogą jednak opóźniać ten proces.

Spożywanie dodatków żywienio­wych razem z posiłkami

Obecność pożywienia w żołądku wywołuje szereg reakcji; żołądek zaczyna wytwarzać kwasy, hormony, soki trawienne i enzymy. Pokarm pozostaje w żołądku średnio 2-3 go­dziny. Następnie przechodzi do jelita cienkie­go, gdzie większość składników odżywczych jest wchłaniana. Proces ten trwa od 3 do 10 godzin. Im dużej pokarm tam pozostaje, tym więcej witamin i składników mineralnych jest przyswajanych do krwiobiegu. Spożywanie dodatków żywieniowych razem z posiłkami nie tylko wzbogaca dietę w składniki odżyw­cze, ale również zwiększa ich wchłanianie.

Wiek, stan zdrowia, po­ziom odżywiania organizmu

Wszystkie te czynniki decydują o stopniu wykorzystania składników odżywczych przez ustrój człowieka. Organizm dobrze odżywiony, które­mu nie brakuje witamin i składników mineralnych, wchłania ich mniej niż organizm cierpiący na ich brak. Przy­swajanie jest zależne również od wie­ku i przyjmowania przez daną osobę.

Czy wiesz, że:

Dziewczęta i kobiety powinny codziennie przyjmować w pokarmie i suplementach 18 mg żelaza. Płci męskiej wystarcza 10 mg.

Dobroczynne właściwości czosnku znane są już od setek lat. Roślina ta jest wspaniałym, aro­matycznym dodatkiem do wielu potraw, a jej właściwości odżywcze pozostają niezmienione nawet w procesie gotowania. Co więcej, dopie­ro kiedy przekroimy ząbek czosnku, enzymy w nim zawarte rozpoczynają produkcję substan­cji o nazwie alicyna, które następnie jest prze­twarzana w inne związki mający korzystny wpływ na zdrowie. Dlatego dla zwiększenia sku­teczności działania należy go posiekać 10-15 minut przed rozpoczęciem gotowania.

Brak komentarzy.

Zostaw komentarz