Odżywianie przyszłej matki

Odżywianie przyszłej matki

Zwiększone zapotrzebowanie na składniki odżywcze

Zdrowy rozwój dziecka w łonie matki zależy w istotnym stopniu od właściwego zacho­wania ciężarnej, szczególnie od jej rozsądne­ go odżywiania się. Wbrew powszechnej opinii, zapo­trzebowanie energetyczne kobiety w ciąży jest tylko nieznacznie zwiększone. Zdrowa kobieta, nie będąca w ciąży, potrzebuje dziennie około 2200 kcal (9200 kJ).

Nic nie zmienia się w jej zapotrze­bowaniu w pierw­szym trymestrze ciąży. Od czwarte­go miesiąca cię­żarna kobieta po­trzebuje około 300 kcal więcej (1250 kJ), tak więc jej za­potrzebowanie wzrasta do 2500 kcal (10450 kJ).

Ważniejsze niż kontrolowane do­starczanie energii jest właściwe zestawienie i odpowiednia ilość składników odżywczych.

W ciąży zwiększa się zapotrzebowanie szczególnie na wapń i żelazo.

Wapń jest zu­żywany przez dziecko do budowy systemu kostnego i zębów. Jeśli kobieta z jakichś względów wysącza ze swojej diety mleko i przetwory mleczne, to nie dostarcza dziecku odpowiedniej ilości wapnia. Pomocna może okazać się wtedy suplementacja diety prepa­ratami wapniowymi. Należy pamiętać, że przed przyjmowaniem jakichkolwiek dodat­ków żywieniowych kobieta w ciąży powinna skonsultować to z lekarzem.

Kobiety w ciąży maja rów­nież zwiększone zapotrzebo­wanie na żelazo.

Dzieje się tak dlatego, że w ostatnich mie­siącach ciąży dziecko magazynuje w organi­zmie żelazo, aby mogło pokryć swoje potrze­by w ciągu 4-6 miesięcy po urodzeniu. Dlate­go przyszła matka musi zwiększyć ilość tego składnika w pożywieniu. Ponieważ tylko nie­wielka część żelaza wchłania się przez prze­wód pokarmowy, należy zadbać o to, aby uła­twić organizmowi wchłanianie żelaza. Jak to zrobić? Przede wszystkim ograniczyć picie herbaty, która upośledza proces wchłaniania żelaza, a zwiększyć spożycie witaminy C, któ­ra ułatwia ten proces. Przyszytym mamom ra­dzi się także wypicie szklanki świeżego soku pomarańczowego zamiast filiżanki herbaty.

Żelazo jest niezbędnym składnikiem do wytwarzania hemoglobiny, wcho­dzącej w skład czerwonych krwinek.

Zapobiega niedokrwistości, zwiększa odpor­ność organizmu oraz zapobiega zmęczeniu.

Czy wiesz, że:
Kwas foliowy jest ważną witaminą z grupy wi­tamin B, która może mieć pozytywny wpływ na zmniejszenie ryzyka wystąpienia u noworod­ków uszkodzenia rdzenia nerwowego (np. tyl­nego rozszczepienia kręgosłupa).

Brak komentarzy.

Zostaw komentarz