Monthly Archives: październik 2016

Recepta na stres

Stwierdzono, że lu­dzie żyjący w cią­głym stresie, mi­ mo że jedzą regularne posiłki, miewają obniżony po­ziom wielu stadników mi­neralnych we krwi nawet 0 33%. Nic więc dziwnego, że stres wiąże się ze wzro­stem ryzyka zachorowań. Kłopoty dnia codziennego mogą nadwyrężyć system immunologiczny, zmniej­szając odporność na prze­ziębienia, infekcje i inne schorzenia. Przedłużający się stres sprzyja zacho­rowaniom…
Czytaj więcej